Verifikace výrobce

Před zahájením výroby u nového výrobce probíhá tzv. verifikace.

To znamená prověření výrobce – výrobní kapacity, obchodní historie a dodavatelské morálky.

Dodavatele vybíráme na základě jeho vlastního profilu, logicky tedy musíme porovnat jeho tvrzení s realitou.

Jelikož vzdálenost nám nedovoluje osobně prověřit všechny výrobce a zjistit jejich kvantifikovatelné parametry, řešíme to spoluprací se smluvními zahraničními partnery, kteří se specializují na audity a certifikace. Nejprve prověří výrobce například v obchodním rejstříku, ale i v rejstříku dlužníků, a pak osobně navštíví kanceláře a výrobní závody. Kontroloři svou práci shrnou v tzv. reportu. Záleží na množství prověřených parametrů, dle toho může být rozsah reportu od několika stránek po desítky stránek.

Na základě těchto informací můžeme nabízet prověřeného výrobce, za kterými si stojíme. Pokud využijeme dodavatele, se kterým jsme již spolupracovali nebo spolupracujeme, tato činnost není nutná.