Audity – Certifikace

     Kontrola výrobku i výrobce musí být potvrzena nezávislou společností, která se zabývá testováním. Testování je potvrzeno protokolem, kde jsou naměřené nebo jinak zjištěné hodnoty konkétně a přesně vyjádřeny. Při testování výrobků se dohlíží hlavně na výskyt olova, kadmia, rtuti, těžkých kovů a dalších rakovinotvorných nebo jinak zdraví škodlivých látek.
CE 
Označení CE znamená, že výrobky jsou v souladu s přísnými směrnicemi EU o bezpečnosti výrobků.
Lab Testing – Laboratorní testování 
Podle kategorie produktu zajistíme všechny příslušné atesty, potřebné pro legální prodej v EU od akreditované laboratoře v EU nebo přímo v Asii.
Laboratorní testování vzorků se může integrovat do Inspekce výroby (ICP, DUPRO nebo PSI) a díky tomu má zákazník záruku, že testovaný vzorek je přímo z výrobní linky.
 
RoHS Testing
RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení, a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.